2017 in het kort

We gaven

164
subsidies

aan
154
groepen vrouwen, meiden, transgender
en intersekse personen en aan vrouwenfondsen

in
77

landen over
de hele wereld


in totaal
5810915
Mama Cash is trots onderdak te bieden aan het Red Umbrella Fund, het eerste wereldwijde fonds geleid door en voor sekswerkers. Ter gelegenheid van haar vijfjarig bestaan bracht het Red Umbrella Fund een rapport uit met het bijzondere verhaal achter deze baanbrekende, door activisten geleide financieringsorganisatie.
Vrouwenmars met Mama Cash activiste Carla Brünott, Amsterdam
Feministische Roma Groep E-Romnja, Roemenië
Home Based Women Workers Federation, Pakistan

Subsidies en
Begeleiding

Mama Cash steunt moedige feministische activisten die samenwerken om op te komen voor hun rechten en verandering teweeg te brengen hun leefomgeving. We financieren groepen en bewegingen die vol overtuiging en met grote vasthoudendheid hun stem laten horen en soms zelfs tegen de verdrukking in, gerechtigheid blijven eisen. In 2017 steeg ons totale subsidiebedrag met 10%. Mama Cash is stevig geworteld in de Nederlandse vrouwenbeweging en daarom lanceren we een nieuw initiatief voor kleine subsidies. Een portfolio waarmee we het opkomend activisme onder vrouwen, meiden, transgenders en intersekse personen in Nederland een steun in de rug willen geven. Een adviescomité van feministen hielp Mama Cash de eerste twaalf subsidies uit deze nieuwe Spark portfolio toe te kennen.

Aantal subsidies per portfolio

31
Lichaam
32
Geld
28
Stem
21
Vrouwenfondsen
9
Kans-subsidies
5
Begeleidings-subsidies
12
Spark
26
Red Umbrella Fund

Bedragen per portfolio

19%
1095715
Lichaam
22%
1293000
Geld
17%
977500
Stem
22%
1289700
Vrouwenfondsen
1%
60000
Kans-subsidies
4%
230000
Begeleidingssubsidies
1%
10000
Spark
15%
855000
Red Umbrella Fund
We zijn er trots op dat we het Count Me In! Consortium (CMI!) mogen leiden, dat ondersteuning biedt aan de stem en het activisme van vrouwen, meiden en transgenders die in hun gemeenschap het meest met uitsluiting te maken hebben.

Vrouwenfondsen

Over de hele wereld vormen en verstevigen vrouwenfondsen de financiële basis voor het activisme van vrouwen, meiden, transgenders en intersekse personen. Mama Cash steunde dit jaar 17 nationale, regionale en thematische vrouwenfondsen. Samen met FRIDA, het Young Feminist Fund organiseerden we ‘Stronger Together’, een krachtige dialoog tussen activisten en donoren over steun aan netwerken van jonge feministen.

Mongolian Women´s Fund, Mongolië
Colectiva Polimorfas voor vrouwen met een functionele diversiteit, Colombia
Mama Cash Meer dan Muze Festival op 8 maarat, Amsterdam

Invloed op de
Donorgemeenschap

Mama Cash zet al haar kennis, ervaring en geloofwaardigheid binnen de wereldwijde donorgemeenschap in om te zorgen dat er meer en betere financiering beschikbaar komt voor de rechten van vrouwen, meiden, transgenders en intersekse personen. In juli presenteerden we het baanbrekende rapport Standing Firm: Women- and Trans-Led Organisations respond to Closing Space for Civil Society dat we samen met het Urgent Action Fund schreven. Het was een van de eerste studies met een focus op de impact van de toenemende overheidsrepressie op mensen die strijden voor de rechten van vrouwen en transgenders.

Onze donoren toonden een indrukwekkende betrokkenheid bij Mama Cash en bij het inspirerende activisme van vrouwen, meiden, transgenders en intersekse personen over de hele wereld. De financiële steun vanuit private fondsen is in het afgelopen jaar bijna verdubbeld. Donaties van individuele personen stegen met meer dan één derde.

Financieel
overzicht 2017

Onze inkomsten

10%
1634497
Particulieren
30%
4927434
Private fondsen
6%
925000
Derden (Nationale Postcode Loterij)
29%
4808933
Overheden
1%
21108
Andere inkomsten
26%
4330000
Inkomsten voor onze partners in CMI!
inkomsten totaal
16646972

Onze uitgaven

57%
8283491
Bestedingen aan doelstellingen
30%
4368661
Uitgaven voor onze partners in CMI!
3%
428326
Beheer- en administratiekosten
10%
1367708
Kosten voor fondsenwerving
totale uitgaven
14457186
Wij bedanken u voor uw steun aan Mama Cash en feministisch activisme wereldwijd!

Alle bedragen in dit overzicht zijn gebaseerd op onze concept jaarrekening en zijn nog niet goedgekeurd. Voor meer informatie over het werk van Mama Cash in 2017 en onze vastgestelde jaarrekening in april, ga naar www.mamacash.org/nl/jaarverslag.