2020 in het kort

Mama Cash gaf

229
subsidies

aan
195
groepen vrouwen, meiden en trans
en intersekse personen en aan vrouwenfondsen

in
67

landen over
de hele wereld


in totaal
5559845,-

2020 heeft ons laten zien dat vergaande verandering mogelijk is. Dat het mogelijk is om zorg voor elkaar te (her)waarderen, elkaar te helpen, minder te vliegen en de aarde rust te geven, samen te werken voor het/ons collectieve welzijn en leven en relaties boven winst te plaatsen. Belangrijke veranderingen die kunnen leiden tot een door feminisme gedreven ‘nieuw normaal’ dat gloort aan de andere kant van de crisis.

Women Environs in Zambia
Ghofrane Binous, featured in the IDFA documentary She had a dream. Credit: Cinétévé ARTE
Fearless Collective, India
Lokiaka Community Development Centre, Nigeria

Subsidies en
Begeleiding

Mama Cash is er trots op een impuls te kunnen geven aan het werk van feministische activisten die als gevolg van de pandemie nieuwe manieren moeten vinden om hun gemeenschappen te organiseren en te mobiliseren. We hebben het ‘Recovery & Resilience’ initiatief gelanceerd om de groepen die we al steunen extra financiële middelen te bieden om de crisis het hoofd te kunnen bieden. Met steun van de Nationale Postcode Loterij hebben we het CreatEquality project kunnen afronden, waarmee we feministische initiatieven konden financieren op het snijvlak van kunst en activisme. The Fearless Collective, bijvoorbeeld, is een in Zuid-Azië gevestigd kunstproject dat openbare ruimtes terugclaimt door schoonheid te creëren als een daad van verzet.

Aantal subsidies per portfolio

26
Lichaam
39
Geld - Klimaat- rechtvaardigheid
27
Geld - Arbeids- rechten
36
Stem
24
Vrouwenfondsen
6
Opportunity
2
Begeleiding
40
Spark
29
Red Umbrella Fund

Bedragen per portfolio

19%
1089500,-
Lichaam
14%
754986,-
Geld - Klimaatrechtvaardigheid
13%
690000,-
Geld - Arbeidsrechten
18%
1032000,-
Stem
19%
1067000,-
Vrouwenfondsen
1%
50000,-
Opportunity
2%
98209,-
Begeleiding
1%
66150,-
Spark
13%
712000,-
Red Umbrella Fund

Mama Cash wil de organisaties die we steunen zeggenschap geven. Daarom verleggen we de beslissingen over het verlenen van subsidies van onze medewerkers naar de gemeenschappen die we willen steunen. In 2020 begonnen we met het uitnodigen van individuen om lid te worden van het Community Committee dat de beslissingen over subsidies in onze volgende financieringsperiode zal nemen.

€288.206 van het totaal van bovenstaande subsidies was specifiek voor aan Covid-19 gerelateerde activiteiten. Daarnaast droeg Mama Cash €75,000 bij aan het Global Resilience Fund for Girls and Young Women.

Vrouwenfondsen

Om onze steun aan vrouwenfondsen voort te zetten en uit te breiden, heeft Mama Cash het Solidariteitsfonds opgericht, een speciale subsidiepot die vrouwenfondsen zelf mogen inzetten waar zij menen dat extra geld nodig is. Het fonds is ontworpen door een gemeenschap van vrouwenfondsen en is gestoeld op de principes van participatieve financiering als een eerlijker, rechtvaardiger, transparanter en verantwoorder vorm van subsidieverstrekking. Met dit nieuwe fonds wil Mama Cash vrouwenfondsen meer zeggenschap geven, zodat ze de subsidiebeslissingen kunnen nemen die het best werken voor de gemeenschap van de vrouwenfondsen en die het feministische financieringsklimaat optimaal versterken.

Feministische bewegingen spelen een cruciale rol bij het wereldwijd waarborgen van milieurechtvaardigheid. Dat is een van de conclusies van de externe evaluatie van ons vijfjarig Global Alliance for Green and Gender Action (GAGGA) partnerschap met vrouwenfondsen van over de hele wereld. Het laat zien hoe grassroots-organisaties ervaring hebben opgedaan met het inzetten van wettelijke en regelgevende kaders om het milieu en de rechten van vrouwen te beschermen. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken zal GAGGA blijven steunen met hernieuwde financiering (2021-2025).

Women Initiative for Sustainable Empowerment and Equality, Nigeria
Asociación de Profesionales del Sexo, Spain
Chola Contravisual, Peru
Mama Cash Feminist Festival, March 2020, Amsterdam. Credit: Claire Bontje

Invloed op de
Donorgemeenschap

Met wat we hebben geleerd van de groepen die we steunen steeds in gedachten, zijn we samen met andere donoren blijven pleiten voor de financiering van feministisch activisme. Tijdens de pandemie hebben we ons er hard voor gemaakt dat de reacties van financiers op COVID-19 gendergevoelig waren. We hebben ook bijgedragen aan het Global Resilience Fund for Girls and Young Women, een financieringspartnerschap dat tijdens de pandemie 120 groepen van meiden en jonge vrouwen in 67 landen heeft gesteund.

Feministische bewegingen zijn de belangrijkste aanjagers van strategische en blijvende verandering. Het gaat steeds vaker over de vraag WAAROM ze meer en betere financiering nodig hebben. In het kader van het feministisch consortium Count Me In! presenteerden AWID en Mama Cash het rapport “Moving More Money to the Drivers of Change” over HOE subsidieverstrekkers feministische bewegingen financieel beter kunnen steunen. In de tussentijd heeft CMI! onder leiding van Mama Cash opnieuw vijf jaar financiering (2021-2025) van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken veilig weten te stellen, waardoor we aanzienlijke financiële steun kunnen blijven bieden aan feministische bewegingen over de hele wereld.

Financieel overzicht 2020

Onze inkomsten

11%
1684364,-
Particulieren
18%
2704826,-
Private fondsen
11%
1704010,-
Derden (Nationale Postcode Loterij)
24%
3933589,-
Overheden
10%
29237,-
Andere inkomsten
25%
4092250,-
Inkomsten voor onze partners in CMI!
Inkomsten totaal
14148276,-

Onze uitgaven

59%
8967612,-
Bestedingen aan doelstellingen
27%
4160631,-
Uitgaven voor onze partners in CMI!
9%
1405164,-
Kosten voor fondsenwerving
5%
735554,-
Beheer- en administratiekosten
Uitgaven totaal
15268961,-

Het grootste deel van het verschil tussen inkomsten en uitgaven wordt verklaard door meerjarige donaties die zijn ontvangen in 2020.