2019 in het kort

Mama Cash gaf

157
subsidies

aan
144
groepen vrouwen, meiden, transgender
en intersekse personen en aan vrouwenfondsen

in
67

landen over
de hele wereld


in totaal
6009450

Mama Cash heeft vrouwen in al hun diversiteit opgeroepen het recht op te eisen om hun leven te leiden op hun eigen manier. Hartelijk dank aan onze geweldige feministische vrienden voor het delen van jullie verhalen, waarmee meer dan 10 miljoen mensen werden bereikt in onze campagne #MyBodyIsMine.

Georgina Orellano tijdens de #MyBdyIsMine campaign. Foto: Mandy Brander
Panmela Castro tijdens het Mama Cash Feminist Festival.
Asociación Mujeres Con Voz in het Baskenland.

Subsidies en
Begeleiding

Feministisch activisme vindt overal in de wereld plaats! Dat werd ons duidelijk uit de subsidieaanvragen bij Mama Cash die aangaven dat er behoefte bestaat aan een gemeenschap van financiers om dit geweldige werk mogelijk te maken. Met steun van de Nationale Postcode Loterij hebben we onze financiering van CreatEquality kunnen voortzetten ter ondersteuning van feministische activiteiten op het kruispunt van kunst en activisme. In Mexico gebruikt Reinas Chulas cabaret als een politieke houding en een manier om positieve verandering te bevorderen, terwijl een internationaal collectief van sekswerkers strijdt tegen het stigma dat zij ervaren en de stereotype beelden die over hen bestaan door met hun Sekswerkers Opera op tournee te gaan.

Aantal subsidies per portfolio

20
Lichaam
19
Geld - Klimaat rechtvaardigheid
22
Geld - Arbeids rechten
27
Stem
22
Vrouwenfondsen
7
Opportunity
10
Begeleiding
30
Red Umbrella Fund

Bedragen per portfolio

17%
1044225
Lichaam
10%
557225
Geld- Klimaatrechtvaardigheid
11%
702000
Geld- Arbeidsrechten
14%
840000
Stem
28%
1696000
Vrouwenfondsen
1%
50000
Opportunity
5%
285000
Begeleiding
14%
835000
Red Umbrella Fund

Bij Mama Cash doen we graag wat we zeggen, dus werken we eraan om onze praktijk beter af te stemmen op onze normen en waarden. We hebben diverse methodes  om collectief beslissingen te nemen onderzocht. Dit heeft ertoe geleid dat we voor al onze portfolio’s naar participerende subsidieverlening overstappen.

Vrouwenfondsen

Mama Cash bleef het ecosysteem van feministische financiering stimuleren via steun aan vrouwenfondsen en hun partners. Een recent onderzoek in opdracht van Mama Cash toont de specifieke bijdrage van vrouwenfondsen aan de Global Alliance for Green and Gender Action (GAGGA) – een vijfjarig strategisch partnerschap met het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Het toont de belangrijke rol die vrouwenfondsen spelen bij het bieden van de flexibiliteit om zich aan te passen aan en te reageren op de behoeften van vrouwen die op lokaal niveau het meest worden geraakt door de klimaatcrisis, en van de relaties en geloofwaardigheid om zich bezig te houden met lobbyen en advocacy op regionaal en nationaal niveau.

 

Klimaatverandering is een van de meest dringende kwesties van onze tijd en is bovendien een feministische kwestie. Hoewel iedereen erdoor wordt getroffen, hebben de consequenties vaak het meest effect op vrouwen. We hebben deze animatie ontwikkeld om te tonen hoe dit werkt, en hebben een video gecreëerd waarin het verhaal wordt verteld van inheemse vrouwen in het Amazonegebied.

 

Invloed op de
Donorgemeenschap

We gebruiken onze kennis, ervaring, zichtbaarheid en betrouwbaarheid binnen de donorgemeenschap om meer en betere middelen te genereren voor rechtengroepen voor vrouwen, meiden, transgender en intersekse personen. Binnen ons partnerschap Count Me In! hebben we met succes gepleit voor een meer inclusief EU-VN Spotlight Initiative, dat erop gericht is om gender-gerelateerd geweld te eindigen en de verzekering geeft van toegang tot financiering voor kleinere vrouwenrechtenorganisaties, met name die werken aan bestreden kwesties of met gemarginaliseerde groepen.

Mama Cash er trots op het Count Me In! consortium te blijven leiden, dat wordt gefinancierd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken, en dat ondersteuning biedt aan maatschappelijke vrouwengroepen om te lobbyen en pleiten voor gendergelijkheid en mensenrechten van vrouwen, en ervoor zorgt dat hun stem wordt gehoord in elk forum waarin beslissingen worden genomen die van invloed op hun levens zijn.

Financieel
overzicht 2019

Onze inkomsten

8%
1300780
Particulieren
17%
2720023
Private fondsen
15%
2450775
Derden (Nationale Postcode Loterij)
31%
5002088
Overheden
3%
417658
Andere inkomsten
26%
4255000
Inkomsten voor onze partners in CMI!
inkomsten totaal
16146324

Onze uitgaven

59%
9032180
Bestedingen aan doelstellingen
28%
4255000
Uitgaven voor onze partners in CMI!
4%
634256
Beheer- en administratiekosten
10%
1461780
Kosten voor fondsenwerving
Uitgaven totaal
15383216

Het grootste deel van het verschil tussen inkomsten en uitgaven wordt verklaard door meerjarige donaties die zijn ontvangen in 2019.

We werken aan een rechtvaardige en gelijke maatschappij. Activisten die opstaan voor de rechten van vrouwen, meiden, transgender en intersekse personen wereldwijd hebben de energie, visie en ambitie om dit te bereiken. Waar ze meestal gebrek aan hebben is geld. Jullie steun helpt deze kloof te overbruggen en zorgt ervoor dat we elke dag dichter bij ons doel komen. We weten dat feministisch activisme werkt. Bedankt dat jullie in ons werk geloven en ons ondersteunen om verandering mogelijk te maken.

Alle bedragen in dit overzicht zijn gebaseerd op onze concept jaarrekening en zijn nog niet goedgekeurd. Voor meer informatie over het werk van Mama Cash in 2019 en onze vastgestelde jaarrekening in april, ga naar www.mamacash.org/nl/jaarverslag.