2016 in het kort

Wij gaven

147
subsidies

aan
136
vrouwen-, meiden- en trans-
groepen & vrouwenfondsen

in
65

verschillende
landen wereldwijd


met een totaal van
5296784,-

Vol trots boden wij onderdak aan het Red Umbrella Fund, het eerste mondiale fonds geleid door en voor sekswerkers. Het Red Umbrella Fund heeft een enorme groei doorgemaakt. Haar inkomen, subsidies en inzet om andere donoren te overtuigen om sekswerkers te steunen, zijn alle in het afgelopen jaar toegenomen.

Association des Mamans Célibataires pour la paix et le développement, Burundi
Bishkek Feminist Initiatives, Kyrgyzstan
Malawi Human Rights for Women and Girls with Disabilities

Subsidies en Begeleiding

Feministische sociale verandering kost tijd en inzet. De subsidies die Mama Cash verschaft zijn flexibel en gericht op de lange termijn, om groepen in staat te stellen vooruit te plannen, in te gaan op nieuwe uitdagingen en kansen, eigen agenda’s te kunnen bepalen, en middelen te kunnen inzetten op de manier die hen het meest geschikt lijkt. Mama Cash begeleidt de groepen die zij steunt zodat zij hun vaardigheden, kennis en netwerken kunnen versterken en zo de rechtvaardige en vrije samenlevingen die zij voor ogen hebben kunnen opbouwen. Dankzij de samenwerking met het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken hebben we extra steun kunnen verlenen aan groepen die vechten voor ecologische rechtvaardigheid en aan activisten die ernstige onrechtvaardigheid in hun gemeenschappen tegenkomen, waaronder vrouwen en meiden met een handicap, lesbiennes en biseksuele vrouwen, en vrouwen die het slachtoffer zijn van racisme. Met een speciaal fonds van de Nationale Postcode Loterij hebben we de subsidies voor vrouwen werkzaam in de kledingindustrie kunnen verhogen.

Aantal subsidies per portfolio

29
Lichaam
37
Geld
27
Stem
20
Vrouwenfondsen
6
Kans-subsidies
3
Begeleidings-subsidies
25
Red Umbrella Fund

Totaal in € per portfolio

19%
1004643,-
Lichaam
23%
1225000,-
Geld
16%
861868,-
Stem
22%
1147000,-
Vrouwenfondsen
3%
133273,-
Kans-subsidies
4%
200000,-
Begeleidingssubsidies
14%
725000,-
Red Umbrella Fund

Het verschaffen van subsidies door Mama Cash wordt ingegeven door de overtuiging dat vrouwen-, meiden- en transgroepen fundamentele sociale verandering teweeg kunnen brengen, als zij samenwerken en de juiste steun ontvangen. In 2016 groeiden onze subsidies met 46%.

Vrouwenfondsen

Vrouwenfondsen wereldwijd bouwen aan en ondersteunen de basis voor vrouwen-, meiden- en transrechten activisme. Mama Cash verschafte subsidies en begeleiding aan 15 nationale, regionale en thematische vrouwenfondsen. In samenwerking met Prospera (het Internationale Netwerk van Vrouwenfondsen), steunden wij het African Women’s Development Fund, Fondo de Mujeres del Sur, het International Indigenous Women’s Forum en het South Asian Women’s Fund in hun succesvolle poging om het nieuwe fonds van de Nederlandse overheid Leading from the South te leiden.

Eerste bijeenkomst van het Global Alliance for Green and Gender Action
International Women's Space, Germany
Association for Women’s Rights in Development Forum in Brazilië

Invloed op de Donorgemeenschap

Mama Cash zet haar kennis, ervaring, zichtbaarheid en geloofwaardigheid in binnen de donorgemeenschap om meer en betere financiering los te krijgen voor vrouwen-, meiden en transrechten-groepen. Gezamenlijk lobbyen met de Association for Women’s Rights in Development (AWID) en de Nederlandse gender-coalitie WO=MEN leidde tot het besluit van de Nederlandse overheid om met een budget van €40 miljoen het Leading from the South Fund op te zetten en nog eens €5 miljoen toe te wijzen aan ambassades wereldwijd om kleine vrouwenrechtenorganisaties te steunen. Het Leading from the South Fund richt zich op activisme dat is bedacht, en wordt geïmplementeerd en geleid door vrouwenrechtenorganisaties in de Global South – precies wat we bedoelen met ‘betere financiering’.

Onze donoren gaven royaal aan Mama Cash, en dragen zo bij aan het opbouwen van een wereldwijde beweging om de rechten van vrouwen, meiden en transgenders te versterken. Ons inkomen is het afgelopen jaar met meer dan één derde toegenomen.

Financieel overzicht 2016

Ons Inkomen

9%
1211227,-
Particulieren
18%
2540867,-
Private fondsen
6%
900000,-
Derden (Nationale Postcode Loterij)
34%
4723224,-
Overheden
2%
252125,-
Ander inkomen
31%
4316361,-
Inkomen voor onze partners in gezamenlijk gefinancierde projecten
inkomen totaal
13943804,-

Onze uitgaven

56%
7429651,-
Bestedingen aan doelstellingen
10%
1297874,-
Uitgaven ten behoeve van fondsenwerving
2%
279644,-
Beheer- en administratiekosten
32%
4316361,-
Uitgaven voor onze partners in gezamenlijk gefinancierde projecten
uitgaven totaal
13323530,-

Wij bedanken u voor uw steun aan Mama Cash en feministisch activisme wereldwijd!

Alle cijfers in dit document zijn gebaseerd op het concept financieel verslag en zijn nog niet geverifieerd. Voor meer over het werk van Mama Cash in 2016 en voor onze wettelijk gecontroleerde jaarrekening in april, zie www.mamacash.nl/jaarverslag.