2018 in het kort

We gaven

170
subsidies

aan
161
groepen vrouwen, meiden, transgender
en intersekse personen en aan vrouwenfondsen

in
65

landen over
de hele wereld


in totaal
6299333,-

Mama Cash is er trots op leider te zijn van het Count Me In! Consortium (CMI!), dat het werk steunt van vrouwen, meisjes, transgenders en interseksuelen, omdat zij zich in de positie bevinden waarin ze het onrecht en de discriminatie die hen treffen het best kunnen aanpakken en bestrijden.

Money and Movements bijeenkomst in Kenya
Encuentro Feminista LesBiTransInter Venir Al Sur in Mexico Stad in november 2018
Femix in Servië
De Guerrilla Girls in het Stedelijk Museum tijdens het Feminist Festival

Subsidies en
Begeleiding

In 2018 namen de belangrijkste, langdurige subsidies van Mama Cash aan zowel opkomende als gevestigde feministische groepen wereldwijd met bijna een half miljoen euro toe. Met steun van de Nationale Postcode Loterij lanceerden we CreatEquality om feministische initiatieven te financieren op het kruispunt van kunst en activisme, zoals Femix Network for Female Creativity in Servië, dat meisjes aanmoedigt de genderstereotypen in de muziek uit te dagen met het succesvolle Girls Rock Camp. En onze Spark grantee-partners blijven feministisch activisme in Nederland katalyseren: groepen als Mil Colores streven naar een inclusieve samenleving en maatschappelijke acceptatie van biculturele LBT-vrouwen.

Aantal subsidies per portfolio

27
Lichaam
37
Geld
27
Stem
24
Vrouwenfondsen
8
Kans-subsidies
5
Begeleidings-subsidies
13
Spark
29
Red Umbrella Fund

Bedragen per portfolio

20%
1228668,-
Lichaam
20%
1279500,-
Geld
15%
960000,-
Stem
24%
1746165,-
Vrouwenfondsen
1%
50000,-
Kans-subsidies
3%
185000,-
Begeleidingssubsidies
1%
20000,-
Spark
13%
830000,-
Red Umbrella Fund

Mama Cash is er trots op onderdak te kunnen blijven bieden aan het Red Umbrella Fund. Deze eerste en enige financieringsorganisatie voor en geleid door sekswerkers lanceerde een participatieve subsidieverstrekkersgids, die een baanbrekend model voorstaat waarin een panel van sekswerkersactivisten van over de hele wereld beslist waaraan het geld besteed moet worden.

Vrouwenfondsen

Vrouwenfondsen zijn vaak de eerste financiers van feministische groepen die zich bezighouden met zaken waar anderen voor terugdeinzen. Girl-led organising houdt zich al decennialang bezig met de rechten van meiden, vaak met weinig of geen steun van financiers en grotere sociale bewegingen. Daarom hebben Mama Cash en FRIDA, twee vrouwenfondsen die zich al geruime tijd inzetten voor de ondersteuning van meisjes, opdracht gegeven voor het eerste participatieve onderzoeksrapport, Girls to the front: a snapshot of girl-led organising, om enkele van de effectieve manieren te onderzoeken waarop meiden sociale rechtvaardigheid in hun eigen gemeenschap realiseren. 

Daughters of Ivory
GAGGA bijeenkomst in Juni 2018
WHER in Nigeria

Invloed op de
Donorgemeenschap

Mama Cash gebruikt de kennis, ervaring, zichtbaarheid en betrouwbaarheid binnen de donorgemeenschap om meer en betere middelen te genereren voor rechtengroepen voor vrouwen, meisjes en transseksuelen. In april organiseerde het Count Me In! Consortium, onder leiding van Mama Cash, in Kenia Money and Movements, een bijeenkomst van activisten en financiers met als doel een strategie te ontwikkelen voor de financiering van feministische groepen en sociale verandering. Het bleek de ideale gelegenheid om na te denken over een toekomst waarin feministische bewegingen sterk, veerkrachtig en gezond zijn.

Dank jullie wel, Beyoncé en Guerilla Girls, voor jullie toewijding aan het feministisch activisme over de hele wereld en voor jullie inspanningen voor Mama Cash!

Financieel
overzicht 2018

Onze inkomsten

12%
2144512,-
Particulieren
25%
4541651,-
Private fondsen
12%
2153000,-
Derden (Nationale Postcode Loterij)
29%
5311349,-
Overheden
0%
61722,-
Andere inkomsten
23%
4255000,-
Inkomsten voor onze partners in CMI!
inkomsten totaal
18467234,-

Onze uitgaven

61%
9335703,-
Bestedingen aan doelstellingen
30%
4255000,-
Uitgaven voor onze partners in CMI!
4%
680558,-
Beheer- en administratiekosten
7%
1151968,-
Kosten voor fondsenwerving
totale uitgaven
15423229,-

Het grootste deel van het verschil tussen inkomsten en uitgaven wordt verklaard door meerjarige donaties die zijn ontvangen in 2018.